"ยิ่งลักษณ์" ปลื้มลูกชายแข่งคณิตศาสตร์โลกแม้จะเจอมรสุม