สถานการณ์โรคหัดจ.ยะลายังวิกฤต คร่าชีวิตเด็กอีก 1 ราย