ก.ท่องเที่ยวฯ เตรียมดันมาตรการกระตุ้นนักท่องเที่ยวจีน