"ศิษย์เก่าอุเทน" แนะใช้สูตร "เตรียมทหาร"ก่อนเป็นนศ.ช่าง แก้ปมขัดแย้ง