สตม.จับผู้ต้องเผยคลิปเท็จส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว