ค้นโกดังร้าง อ.แกลง หลังพบคอนเทนเนอร์ติดป้าย “อายัด” นำ “ผงสีแดง – ขาว” มาวาง