แนะวิธีสังเกตลักษณะสีของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


แนะวิธีสังเกตลักษณะสีของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด จากกรณีที่เกิดเหตุการณ์เติมน้ำมันจากปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา ปรากฎว่าหลังเติมน้ำมัน รถยนต์จำนวน 7 คัน สตาร์ทไม่ติด ด้านปั๊มน้ำมันบางจากพร้อมรับผิดชอบค่าเสียหาย

TOP ประเด็นร้อน