“ประวิตร” ส่งมอบคืนทรัพย์สิน-โฉนดที่ดินให้ชาวบ้าน มูลค่ากว่า 2.9 พันล้าน