ผู้พิพากษา ลงมติครั้งประวัติศาสตร์ ถอดถอน “ชำนาญ” พ้น กรรมการตุลาการ