ภาครัฐ คาดน้ำป่าก้อนใหญ่ พัดตะกอนทับถม ทำปลาในกระชังขาดอากาศ