เครื่องบินพระที่นั่ง “เจ้าชายแฮร์รี่-พระชายา” ยกเลิกลงจอดกะทันหัน