ผอ.รับผิดให้ “ภรรยาที่ปรึกษารมช.” ใช้รถหลวง พาเพื่อนเที่ยวเมืองพัทลุง