พบช้างป่าเมืองคอน เข้าลักษณะ “ช้างมงคลตระกูลวิษณุพงศ์” ตามตำราโบราณ