ในหลวง ร.10 พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “วิชัย ศรีวัฒนประภา”