ไทยตอนบนอากาศเย็น-กทม.อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส