เปิดใช้ “อุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกรัชโยธิน” อย่างเป็นทางการ