“สมคิด” ชงการบินไทยคุยแอร์เอเชีย เชื่อมเที่ยวเมืองรอง