พบตะกรันอะลูมิเนียม 1,600 ตัน ลักลอบทิ้งใกล้ อบต.ไผ่หูช้าง