แร็ป Thailand 4.0 คนไทยสู้ได้ .. หรือรัฐออกมาตอบกลับประเทศกูมี ด้วยเพลง Diss