กรมอุตุฯ เผย ไทยตอนบนอุณหภูมิสูง 1-2 องศา - ใต้ฝนตกต่อเนื่อง