รองอธิบดีอุทยานฯ รับซ่อมถนนขึ้น “พะเนินทุ่ง” กระทบสัตว์ป่าบ้าง