กล่องดำชี้ เครื่องวัดความเร็ว "ไลออน แอร์" มีปัญหา