"ประยุทธ์" ถาม คนมีคดีติดตัว เหมาะขึ้นปฏิทินหรือไม่