แม่ค้าเดินหน้าเอาเรื่องสัญญาข้าวหมื่นกล่อง-พบผู้เสียหายเพิ่ม