ห้างเปิด - โรงเรียนปิด : ไอคอนสยามทำพิธีเปิด โรงเรียนวัดสุวรรณปิดหนีจราจร