ชาวเมือง “ทาวซันโอ๊กส์” แห่บริจาคเลือดช่วยเหยื่อกราดยิง