องค์กรสิทธิสัตว์ ขอ บ.ประกันหยุดขาย “ควายถูกรถชน” ทอดตลาด ทดแทนค่าเสียหาย