กลศึก “ทษช.” เก็บปาร์ตี้ลิสต์ – ขอเป็นที่ 2 รอง “เพื่อไทย”