“อภิสิทธิ์-วรงค์-อลงกรณ์” จับมือยืนยัน พร้อมรับผลหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรค