ใต้เตรียมพร้อม อุตุฯเตือนฝนระลอกใหม่มาเยือน 14-16 พ.ย.