​รัฐเคนทักกี สหรัฐฯ เกิดมหาอุทกภัยหลังฝนตกนาน 4 วัน คาดเสียหายหนัก