"พลังประชารัฐ" คึกคักรับสมัครสมาชิกวันแรก อุบ เสนอ “ประยุทธ์” นั่งนายกฯ