ครม.ปลดล็อก พ.ร.บ.ยาเสพติด เปิดทาง "กัญชา-กระท่อม" ใช้ทางการแพทย์


โดย PPTV Online

เผยแพร่
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบอนุญาตให้ประชาชนใช้พืชกระท่อมและกัญชาทางการแพทย์ หรือเพื่อการนันทนาการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

วันนี้ (13 พ.ย.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 โดยแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอนุญาตให้ประชาชนใช้พืชกระท่อมและกัญชาทางการแพทย์ หรือเพื่อการนันทนาการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ประเทศไทยปัจจุบันพืชกระท่อมและกัญชายังคงเป็นสารเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ 2522 อยู่ มตินี้เปิดโอกาสให้นำกัญชาและพืชกระท่อมไปศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และสามารถนำไปใช้ในการรักษาภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้

ทั้งนี้แต่ห้ามไม่ให้ผลิตนำเข้า หรือส่งออกยาเสพติดประเภท 5 เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตเฉพาะกรณีจำเป็น เพื่อประโยชน์ทางราชการ ห้ามไม่ให้ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตและกำหนดให้มียาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไว้ในครอบครองคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ในกรณียกเว้น ให้มียาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไว้ในครอบครองไม่เกินจำนวนที่จำเป็น สำหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว หรือใช้ประจำในการปฐมพยาบาล ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจกำหนดเขตพื้นที่ทดลองปลูกพืช โดยกำหนดเป็นบทเฉพาะกาลให้ใช้ 5 ปี

 

 

รูปภาพ : Lars Hagberg / AFP

OR_Main OR_Main

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ