ผลสอบ"ฮ.วิชัยร่วง"เครื่องมีปัญหา ไม่ตอบสนองคำสั่งนักบิน