เลิกวิ่ง!!! ทำได้ แต่ช่วยรับภาระหนี้ด้วย เสียงจากรถร่วมฯ