สื่อญี่ปุ่น โพสต์ชื่นชมเด็กไทยวัย 12 น้องเน็สตี้ สไปร์ท