“นักวิชาการ” ชี้มาตรการ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ช่วยคะแนนเสียงรัฐบาล