มารู้จัก “กองเซ็นเซอร์” ผู้มีอำนาจสั่งแบนภาพยนตร์


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ทำความรู้จัก “คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์” ตั้งขึ้นอย่างไร มีอำนาจอะไร

จากกรณีที่ข่าวการห้ามภาพยนต์ “ไทบ้านเดอะซีรีส์ 2.2” ฉาย และสุดท้ายมีการยอมตัดฉากที่เป็นปัญหา เรามาทำความรู้จัก มารู้จักกองเซ็นเซอร์ หรือ คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กันว่าเป็นองค์กรอะไร 

 

คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ  ภาพยนตร์และวิดิทัศน์ พศ. 2551   โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการภาพยนตร์และวิดิทัศน์

คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการ ตรวจพิจารณาและกำหนดประเภทภาพยนตร์ที่จะนำออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายในราชอาณาจักร จะมีไม่เกินเจ็ดคน โดยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์ วีดิทัศน์ โทรทัศน์ ศิลปวัฒนธรรม หรือการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งต้องแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนไม่เกินสี่คนและจากภาคเอกชนจำนวนไม่เกินสามคน

 

ทั้งนี้การกำหนด ประเภทภาพยนต์ 7 ประเภท ไว้ในกฎหมายมาตรา 26 ประกอบด้วย

1. ภาพยนตร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมให้มีการดู

2. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป

3. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบสามปีขึ้นไป

4. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไป

5. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไป

6. ภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีดู

7. ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร

 

ทั้งนี้ในมาตรา 28 กำหนดอำนาจหน้าที่ ในการพิจารณาอนุญาตภาพยนตร์ตามว่า “ถ้าคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เห็นว่าภาพยนตร์ใดมีเนื้อหาที่เป็นการบ่อนทำลาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทย ให้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์มีอำนาจสั่งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขหรือตัดทอนก่อนอนุญาต หรือจะไม่อนุญาตก็ได้”

 

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ