“วิษณุ” เมินพรรคการเมืองปฏิเสธร่วมวงเจรจา 7 ธ.ค. 61