คลัง ชง ครม.แจกซิมคนจน ชี้ไม่ได้ให้ดูหนัง-เล่นเกม-ฟังเพลง!