กฟน.จัดแข่งทักษะช่างไฟฟ้า ยกระดับคุณภาพงานบริการ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สำหรับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า ถือว่าเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง และเป็นงานค่อนข้างเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน.จึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุด กฟน.ได้จัดการแข่งขันทักษะ 6 ด้าน ก่อนจะมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน