"คุณหญิงสุดารัตน์" พร้อมสมาชิกเพื่อไทย ทำบุญบ้านเด็กตาบอด