นักวิชาการ แจงโรงไฟฟ้าขยะใกล้ชุมชน เหตุชาวบ้านคัดค้านก่อสร้าง