นายกฯแซวชาวบ้าน “ยังมีปูอยู่หรือเปล่า”- ยิ่งลักษณ์ ตอบสบายดีอยู่ทุกแห่ง