ผลสอบ เฮลิคอปเตอร์ “วิชัย” ตก คันบังคับคุมทิศทางไม่เชื่อมต่อใบพัดที่หาง