วันสุดท้ายก่อนปิดสะพาน “ลำสาลี” เจ้าหน้าที่เตรียมจัดการจราจร