ประชาชนร่วมซ้อมพิธีเปิดงาน ‘Bike อุ่นไอรัก’ อย่างคึกคัก