ผลนิด้าโพล ประชาชนหนุนใช้ “โซเชียลมีเดีย” หาเสียงเสรี


โดย PPTV Online

เผยแพร่
“นิด้าโพล” ระบุ คนส่วนใหญ่เชื่อบ้าง ไม่เชื่อบ้าง ข้อมูลการเมืองผ่านโซเชียลมีเดีย หนุนเปิดเสรีหาเสียงบนสังคมออนไลน์

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง โซเชียลมีเดีย (Social Media) กับการเลือกตั้งปี 2562” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 จากประชาชน 1,252 ตัวอย่าง

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองของการเลือกตั้งปี 2562 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.92 ระบุว่า ไม่ติดตามผ่านโซเชียลมีเดียและร้อยละ 23.08 ระบุว่า ติดตามผ่านโซเชียลมีเดีย

          เมื่อถามผู้ที่ติดตามผ่านโซเชียลมีเดียถึง ช่องทางการใช้โซเชียลมีเดียในการติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองของการเลือกตั้งปี 2562พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.24 ระบุว่า ติดตามผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook), แฟนเพจ รองลงมา ร้อยละ 44.29 ระบุว่า ติดตามผ่านทางไลน์ (Line) ร้อยละ 24.22 ระบุว่า ติดตามผ่านทางยูทูป (Youtube) ร้อยละ 5.88 ระบุว่า ติดตามผ่านทางอินสตาแกรม (Instagram) และร้อยละ 5.54 ระบุว่า ติดตามผ่านทางทวิตเตอร์ (Twitter)  

          ด้านความเชื่อมั่นของประชาชนต่อข้อมูลการเลือกตั้งปี 2562 จากโซเชียลมีเดียว่าเป็นจริงทุกข้อมูล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.18 ระบุว่า เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างว่าเป็นจริงทุกข้อมูล รองลงมา ร้อยละ 33.15 ระบุว่า ไม่เชื่อมั่นว่าเป็นจริงทุกข้อมูล ร้อยละ 4.79 ระบุว่า เชื่อมั่นว่าเป็นจริงทุกข้อมูล และร้อยละ 0.88 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

          สำหรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลของโซเชียลมีเดียต่อการตัดสินใจในการเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือเลือกพรรคการเมือง ในการเลือกตั้งปี 2562พบว่า ประชาชน ร้อยละ 19.57 ระบุว่า มีผลมาก ร้อยละ 37.22 ระบุว่า มีผลค่อนข้างมาก ร้อยละ 25.32 ระบุว่า  มีผลค่อนข้างน้อย ร้อยละ 17.17 ระบุว่า ไม่มีผลเลย และร้อยละ 0.72 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

          ท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้พรรคการเมืองสามารถหาเสียงเลือกตั้งผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media) ได้อย่างเสรี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.62 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 36.50 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 2.80 ระบุว่า ไม่แน่ใจ และร้อยละ 0.08 ไม่ระบุ  

 

อัพเดทข่าวสารเลือกตั้ง :   //www.pptvhd36.com/special/เลือกตั้ง62

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ