เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย ชี้ไม่ใส่โลโก้พรรคในบัตรเลือกตั้งตัดสิทธิคนไม่รู้หนังสือ – บัตรเสียเพิ่ม