ชาวบ้านบางสะพานน้อย ถูกน้ำท่วมซ้ำครั้งที่ 5 ในรอบ 1 เดือน